» INTRODUCTION TO SPE MARA  
» ???index.pekeliling???  
» SYSTEM'S FEATURES AND ADVANTAGES  
» REGISTER SUPPLIER  
» FAQ  
» CUSTOMER SERVICES  
 
     
     
 
 
     
     
     
     
 
 

Senarai Surat Pekeliling & Makluman yang telah dikeluarkan oleh pihak MARA;

1) Surat Pekeliling Perolehan MARA Bil.10/12 [BAP/100-2/2/1] bertarikh 17 Disember 2012]
Tatacara Pengurusan Perolehan Secara Pembelian Terus [ Muat Turun ]

2) Surat Makluman Kepada Pembekal MARA [MARA/BAP/300-2/8/1 bertarikh 16 Oktober 2012]
Surat Makluman [ Muat Turun ]
 
 
 
   
 
© Copyright Majlis Amanah Rakyat (MARA). All rights reserved. Terms.